VEGETACIÓ DE LA PLATJA O PSAMÒFILA 

La vegetació psamòfila esta adaptada a substrats sorrencs, com les platges o les dunes. Han de desenvolupar una tolerància a la salinitat perque el mar aporta grans quantitats de sal.

Vegetació de la platja o front dunar

Es tracta de comunitats vegetals herbàcies, molt obertes, baixes, altament especialitzades, de forma que no es troben enlloc més que en aquests ambients litorals. Són característiques d’aquest tipus de vegetació el Jull de platja (Elymus farctus), el Rave de mar (Cakile maritima) o l’Esporobolus (Sporobolus pungens).

Vegetació de les crestes de les dunes

Comunitats herbàcies, obertes i majoritariament baixes, tot i que les condicions rigoroses però matitzades respecte a la platja o el front dunar, permeten un major desenvolupament d’aquestes comunitats. Són característiques plantes com el Borró (Ammophila arenaria), el Melgó marí (Medicago marina), la Lleterassa de platja (Euphorbia paralias), el Lliri de mar (Pancratium maritimum), la campaneta de mar (Calystegia soldanella), etc.

Vegetació de reraduna

Aquestes comunitats ja presenten algunes espècies arbustives com la Bufalaga marina (Thymelaea hirsuta) o una subespècie litoral d’Ungla de gat (Ononis natrix ramosissima). Son doncs comunitats més denses i altes, que varien molt la seva composició florística en funció de la topografia de la reraduna. Són característiques d’aquest ambient, a banda de les anteriorment citades, la Creuadeta marina (Crucianella maritima), la Silene de platja (Silene nicaensis), el Timó marí (Teucrium polium), etc. L’habitat d’aquest tipus de vegetació pateix a les nostres contrades una forta pressió antròpica, lligada a la urbanització del litoral i la freqüentació de les platges. És per aixó que resten poques mostres d’aquestes comunitats vegetals a les costes sorrenques dels Països Catalans. A Catalunya només queden mostres destacables al Golf de Roses, la Platja de Pals, Torredembarra i el Delte de l’Ebre. 

A continuació es mostren una serie de fotografies de flora i fauna d'una de les zones que resten a la comarca del Maresme(Barcelona) , concretament a Vilassar de Mar. Cliqueu per anar a la galeria de Vegetació de la platja.