INTRODUCCIÓ 

  La captació d'imatges és un aspecte molt important dins de les ciències de la natura ja que aquestes ens permeten entendre millor  diversos aspectes  com poden ésser la forma, el color, el comportament, etc. que sovint ens passarien desapercebuts. Gràcies a la utilització de diferents tècniques com la macrofotografia, la fotomicrografia (fotografia a través de microscopi), la fotografia de fauna salvatge o el video podem observar un món que d'altra manera restaria ocult als nostres ulls. 

  El que es pretén en aquesta web és donar a conéixer imatges conseguides amb aquestes técniques, amb una finalitat divulgativa per a qualsevol persona que tingui interès en aquests temes. 

   La web està organitzada en diferents apartats. En cada un d'ells s'ofereix una breu definició de la técnica utilitzada i a continuació hi ha les galeries d'imatges. 

  

     Detall de una flor d'un aloc obrint-se (Vitex agnus-castus)

Les imatges que apareixen en aquesta pàgina web han estat obtingudes en part en el medi natural (fauna salvatge i macro), d'altres a partir de preparacions microscòpiques (fotomicrografia), d'exemplars de col·lecció i d'altres a partir d'organismes o parts d'aquests  trobats morts en els seu medi natural (fotomicrografia o macro d'estudi).