MACROFOTOGRAFÍA

La macrofotografia o  "Macro" és la tècnica d'obtenció d'imatges d'objectes petits, de prop, mitjançant l'utlilització d'objectius fotogràfics i accessoris. Cal dir que el seu nom correcte és "fotomacrografia" que és com s'hauria d'anomenar. Aquesta técnica ens permet un grau d'apropament notable a l'objecte  mostrant-nos detalls sorprenets d'aquests. Es pot realitzar en el medi natural o bé a l'estudi en condicions controlades.

Peu de pelicà (Aporrhais  pespelicani) mol·lusc gasteròpode de les nostres costes

Cliqueu a continuació per entrar a la galería d'imatges general de macrofotografia i de gasteròpodes:

Macrofotografia

Gasteròpodes